• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

چهارمین کنفرانس منطقه ای آفریقا با موضوع اصلی « مدیریت آب و زمین کشاورزی برای پایداری تحت نوسانات اقلیمی»

چهارمین کنفرانس منطقه ای آفریقا با موضوع اصلی « مدیریت آب و زمین کشاورزی برای پایداری تحت نوسانات اقلیمی»
9 اردیبهشت 1395

چهارمین کنفرانس منطقه ای آفریقا با موضوع اصلی« مدیریت آب و زمین کشاورزی برای پایداری تحت نوسانات اقلیمی» در تاریخ 26 الی 28 آوریل 2016 در شهر آسوان مصر برگزار گردید. سازماندهی این کنفرانس به همراه یک نمایشگاه با کمیته ملی آبیاری و زهکشی مصر بود. سایر زمینه های مورد بحث در این کنفرانس عبارت بود از:
1- مدیریت کاربرد آب؛
2- امنیت غذایی؛
3- تحقیقات، خدمات ترویجی و ظرفیت سازی؛
آقای دکتر نی ریزی با ایراد سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس حضور یافتند و درباره نقش و برنامه های ICID برای کمک به کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای آفریقایی در زمینه مدیریت پایدار آب کشاورزی و تامین امنیت غذایی مطالبی را ارائه فرمودند. ایشان، یکی از شیوه های کمک ICID به کشورهای عضو این کمیسیون در مسائل ملی مرتبط با آب را راه اندازی واحد پشتیبانی فنی ( TSU) و حمایت ویژه آن از کشورهای در حال توسعه عنوان نمودند.
در این کنفرانس مطالب ارزنده ای در مورد عناوین اصلی کنفرانس ارائه گردید که استفاده از نتایج آن می تواند برای کشور ایران که اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد مفید واقع گردد.