• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نشست مقدماتی کمیته بین المللی میراث جهانی سامانه های آب (WSH)

نشست مقدماتی کمیته بین المللی میراث جهانی سامانه های آب (WSH)
1 فروردین 1395

طرح ICID در مورد میراث جهانی سامانه های آب ، در پنجاه و سومین نشست هیئت حکام (BoG) شورای جهانی آب مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد ایجاد گروه کاری تحت رهبری رییس ICID (دکتر نی ریزی) برای تصمیم­ گیری در مورد چارچوب اجرایی طرح تصویب گردید. در پنجاه و چهارمین نشست هیئت حکام شورای جهانی آب که در گوانگجو کره در تاریخ 11 آوریل 2015 برگزار شد رییس ICID، چارچوب اصلی پیشنهادی خود برای این طرح را که متشکل از کمیته بین­ المللی، کمیته مشاوره فنی، کمیته ­های ملی آبیاری و زهکشی و مرکز WSH (بعنوان دبیرخانه) بود ارائه نمودند. جلسه مقدماتی کمیته بین ­المللی درباره WSH در مقر ICID در دهلی نو در تاریخ 16 مارچ 2016 با شرکت اعضای کمیته بین­ المللی و کمیته مشاوره فنی برای تنظیم و بررسی دقیق طرح قبل از ارائه در نشست پنجاه و هشتم هیئت حکام شورای جهانی آب تشکیل گردید. خلاصه نتایج این جلسه که در پنجاه و هشتمین BoG در جادپور هند در تاریخ 18 و 19 مارچ 2016 ارائه گردید به قرار زیر می­ باشد:

مورد 1: مروری بر چارچوب نهادی پیشنهادی برای برنامه WSH

مورد 2: تشکیل کمیته مشورتی فنی () برای برنامه WSH

مورد 3: ایجاد مرکز (دبیرخانه) برای هماهنگی فعالیت های تحت برنامه

مورد 4: مکانیزم تامین مالی برنامه WSH برای حمایت از فعالیت­ های آن

مورد 5: راه پیش رو