• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات شناسایی آلاینده های منابع آب حوضه آبریز سد یامچی اردبیل

مطالعات شناسایی آلاینده های منابع آب حوضه آبریز سد یامچی اردبیل
13 خرداد 1399

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اردبیل
موقعیت مکانی طرح: حوضه آبریز سد یامچی اردبیل
هدف از اجرای طرح:  افزایش جمعیت و توسعه روز افزون شهرها در کشور از یک طرف و افزایش سطح بهداشت و رفاه از طرف دیگر موجب افزایش مصرف آب شده است. از سوی دیگر تأمین آب با کمیّت و کیفیت مطمئن و مناسب برای پاسخ به تقاضای فزاینده بخش‌های مختلف یکی از چالش‌های اصلی برنامه ریزان و مدیران صنعت آب کشور است. همچنین بروز خشکسالی‌های متعدد و تخلیه و ورود آلاینده‌های مختلف ناشی از فعالیت‌های انسانی و در برخی موارد آلاینده‌های طبیعی، چالش‌های جدید را در کاهش کیفیت آب به دنبال داشته است. 
بنابراین، لازم است مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز، با انجام اقدامات سازه ای و غیر سازه ای به منظور حفاظت، بهبود و کنترل کیفیت منابع آب برای تامین مطلوب نیازهای کلیه بهره برداران صورت پذیرد. در این راستا پایش کیفیت آب و شناسائی و کنترل عوامل آلاینده به عنوان یکی از ابزارهای لازم و ضروری مطرح می‌باشد. 
اهداف کلی طرح به شرح ذیل می باشد:
- دستیابی به ابزار تصمیم گیری علمی، جامع و قابل اعتماد در مدیریت کیفیت آب 
- پایش کیفیت آب و آلاینده‌های آن در سطح حوضه‌های آبریز. 
- کاهش و کنترل و حذف عوامل آلاینده بالاخص فاکتورهای محدودیت‌زا برای آب شرب. 
اجزای طرح:  
- بخش اول : شناخت 
- بخش دوم : تجزیه و تحلیل 
- بخش سوم : برنامه ریزی عملیاتی