• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات شناخت و مرحله اول طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به استان یزد

مطالعات شناخت و مرحله اول طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به استان یزد
16 مرداد 1398

کارفرما : موسسه کوثر یزد 
مدت قرارداد : 12 ماه
موقعیت مکانی طرح :  استان یزد هرمزگان و کرمان 
هدف طرح : در این مطالعات ابتدا بررسی نیاز آبی شرب و صنعت برای استان یزد صورت میپذیرد و منابع آبی قابل اتکا و در دسترس در این استان شناسایی و کمبودهای آبی ارزیابی می گردند. همچنین در این مطالعات ظرفیتهای صنعتی این استان که به لحاظ شرایط کم آبی حاکم بر این استان مغفول مانده، مورد بررسی قرار گرفته و آب مورد نیاز این صنایع با در نظر گرفتن میزان تاثیر آب بها در قیمت تمام شده محصول ارائه خواهد گردید. با در نظر گرفتن این موضوع آب مورد نیاز این استان تا سال 1450 معین گردیده و برنامه ریزی نحوه تامین آب در مطالعات صورت خواهد پذیرفت. در ادامه مطالعات گزارشات مورد نیاز جهت تصویب نیازهای آبی به وزارت نیرو ارائه گردید و لذا مجوز تخصیص آب از دریا برای این استان اخذ خواهد گردید. 
از جمله سرفصل های کلیدی پروژه فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
-1 تکمیل مطالعات منابع آب استان یزد تا سال 1450 و اخذ مجوز تخصیص و برداشت از  آب دریا.
-2 مطالعات مرحله اول انتخاب محل آبگیر و تاسیسات نمکزدایی و اخذ تاییدیه و مجوزات لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان پدافند غیر عامل.   
-3 مطالعات مرحله اول خط انتقال آب از خلیج فارس و یا دریای عمان به استان یزد با توجه به ارائه مطالعات این طرح، کارفرما برای انتقال آب از دریای عمان به استان یزد موافقت نمود.