• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی اسپکه-مسکوتان، دلگان- چاه گیچی و میرجاوه

مطالعات حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی اسپکه-مسکوتان، دلگان- چاه گیچی و میرجاوه
13 خرداد 1399

کارفرما: شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
موقعیت مکانی طرح: استان سیستان و بلوچستان
هدف از اجرای طرح: با توجه به نقش منابع آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی میرجاوه، اسپکه- مسکوتان و دلگان- چاه گیچی در تامین مصارف شرب، صنعت و کشاورزی محدوده‌های مذکور و همچنین با توجه به روند رو به رشد توسعه استان سیستان و بلوچستان، گسترش مراکز صنعتی، استفاده بیش از حد کود و سموم در کشاورزی، تخلیه پساب‌ها به منابع آبی، زهاب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های بیمارستان، خانگی و ... کمیت و کیفیت منابع آبی محدود و ارزشمند استان را به شدت تهدید می‌کند. لذا تأمین برنامه‌های لازم به منظور حصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و کیفیت منابع آب استان از ضروریات محسوب می‌گردد. 
با توجه به رویکرد فوق، مطالعات حاضر در سه بخش شناخت، پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی انجام می‌گیرد.
اجزای طرح:  
- شناسایی منابع آب زیرزمینی
- شناسایی منابع آلاینده
- بررسی حساسیت و آسیب پذیری آبخوان
- طراحی و اجرای برنامه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی
- تجزیه و تحلیل نتایج داده های پایش کیفی
- تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی