• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات تأسيسات بـرداشت آب از سـد شيـرين‌دره بجنـورد (طـراحي آبگير شناور)

مطالعات تأسيسات بـرداشت آب از سـد شيـرين‌دره بجنـورد (طـراحي آبگير شناور)
20 مرداد 1397

سد شيرين دره در 65 کيلومتري شمال غربي شهر بجنورد در محدوده شهرستان مانه و سملقان قرار دارد و يکي از بزرگترين سدهاي خراسان شمالي است که بر روي رودخانه شيرين دره، يکي از سرشاخههاي رود اترک ساخته شده است.
اين سد با هدف کنترل و مهار سيلابهاو تأمين آب کشاورزي طراحي شده و دريچه‌هاي آبگير نيز به منظور رهاسازي آب با مصارف اين بخش ساخته شده است بنابراين، دريچه ها از کف آب مي گيرد و آبي که از کف خارج مي شود بويژه در زمان سيلاب که حاوي گل و لاي است کيفيت مطلوبي براي آشاميدن ندارد. 
از طرفی نیز با توجه به کمبود و بحران آب در کشور بویژه شهر بجنورد تصمیم گرفته شد تا از آب پشت سد برای مصرف شرب شهر بجنورد استفاده شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده برای سد اعم از بالا آمدن کف مخزن سد در اثر نفوذ رسوب و نيز با توجه به ايجاد لايه هاي حرارتي در درياچه پشت سد و به تبع آن ايجاد بو و مزه نامطبوع در آب و ايجاد مشکلات آبگيري از سد، طرح حاضر تعریف گردید. در این طرح پس از مطالعات انجام گرفته، برای رفع اساسی این معضل تصمیم گرفته شد تا از سطوح بالایی آب پشت سد آبگیری انجام گیرد. از اين رو گزینه آبگير شناور انتخاب گردید ولی با توجه به هزینه بالای اجرای آن و مشکلات مالی سرمایه گذاری، گزینه آبگیر موقت با هزینه پایین‌تر مطرح و انتخاب گردید.