• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

مدیریت دانش

مدیریت دانش
20 فروردین 1401

یک حسابدار سوئدی بنام «کارل اریک سیوبی-karl-erik sveiby» که بعدها به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه های معروف سازمانی که او در آنجا کار می کرد، تنها یک کرون ارزش نشان می داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان، به ‌مراتب بیش از این ها بود. در این هنگام،‌ وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن‌را که شامل چند میز و چند ماشین ‌تحریر بود را نمایش می دهد و ارزش واقعی سازمان وابسته به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی را که جمع نیروی انسانی سازمان به‌عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می دادند، می‌باشد. «سیوبی و دیگران»، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کردند و آن‌را در کنار دارایی های ملموس قرار دادند. به ‌این ‌ترتیب، تعداد نوشته ها،‌ سمینارها، و نظایر آن در این زمینه رشد کرد و موضوع به‌ طور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمان‌های بزرگ قرار گرفت.
در آستانه هزاره سوم، مديريت دانش به عنوان يک نياز استراتژيک براي مؤسسات، سازمانها و نهادهاي خدماتي مطرح است که تضمين کننده برتريهاي بلندمدت براي سازمانها و جوامع و ميزان بهره گيري آن‌ها از سرمايه هاي انساني، فکـري و اطـلاعاتي میباشد. نگرشي است که ميتواند از سوي مديريت سازمانها با کمي انعطاف پياده سازي شود ، رقابت پذيري در آينده، پيشرو بودن درمحصول ،خدمات ،فتح بازارهاي جديد ،خلق بازارهاي نووازدست ندادن سرمايه هاي دانشي را به ارمغان بياورد.  
مبحث مديريت دانش يکي از مباحث نوظهور در مديريت که به شدت مورد استقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مديريت واقع شده و مهمترين رکن ، پياده سازي و اثربخشي آن است. شناخت مديريت دانش به عنوان يک روح حاکم بر اعمال سازماني براي پياده سازي آن ضروري است. در کليه سازمانهاي خدماتي بايد بدانيم آيا سرمايه هاي دانشي تحت کنترل ماست يا خير؟ علت اصلي پياده سازي يک سيستم جامع همانند مديريت دانش اين است که بدانيم آيا همانگونه که چندين برنامه در «برنامه‌ريزي استراتژيک»، «ارزيابي عملکرد سازماني»، «افزايش بهره وري» و ... داريم و در بسياري موارد واحدها، نرم افزارها و ساختارهايي براي حسابداري، انبارداري و ... جهت افزايش و نگهداري و مديريت سرمايه‌هاي ملموس خود داريم، در مديريت سرمايه هاي ناملموس خود، که اصلي ترين آن دانش است کاري کرده ايم؟ جالب آنجاست که مديريت سرمايه‌هاي ناملموس بسياري از سازمانها باعث رشد چشمگير و باورنکردني شده ‌است.
شرکت مهندسی مشاور طوس آب نیز با حدود 41 سال سابقه فعالیت در سطح اول خدمات مهندسی بر مبنای دانش کارکنان خود شکل گرفته و رشد یافته است، به طوریکه دانش جمعی این مشاور، یکی از دارایی های محوری و مولد ارزش در شرکت محسوب میشود. دانشی که به صورت ضمنی، در ذهن کارکنان توانمند و متخصص جای گرفته و د ر قالب محصولات و خدمات به دست مشتری میرسد. این موضوع اهمیت مدیریت دانش در خلق، جذب، نگهداری، سازماندهی، مدیریت و انتشار دانش عظیم نهفته در شرکت مهندسی مشاور طوس آب را افزایش میدهد. به همین جهت شرکت مهندسی مشاور طوس آب به شکل جدی تر با تدوین برنامه برنامه عملیاتی3ساله مصمم است ضمن تاکید بر جزئیات و ارکان پیاده سازی مدیریت دانش در پرتو عزم و اراده جدی و تدبیر مدیریت  و کارکنان ، در سال 1403شرکتی دانش محور، یادگیرنده ، و ارائه دهنده دانش روز در سطح ملی و بین المللی باشد .