• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

قدردانی وزارت نیرو بابت انجام پروژه آبرسانی جزیره فازا در استان لامو کشور کنیا

قدردانی وزارت نیرو بابت انجام پروژه آبرسانی جزیره فازا در استان لامو کشور کنیا
12 بهمن 1394

در بهمن ماه 1394 آقای دکتر همایون حائری مشاور عالی وزیر نیرو در توسعه صنعتی و فن آوری و رئیس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات این وزارتخانه طی نامه ای خطاب به شرکت طوس آب ضمن تشکر از مدیر عامل محترم شرکت و عوامل اجرایی پروژه آبرسانی جزیره فازا در استان لامو کنیا، استمرار این گونه همکاری ها در جهت گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در سایر کشور های هدف را خواستار شدند.