• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جامع تأمین آب شرب و بهداشتی شهرها و مراکز جمعیتی استان تهران

طرح جامع تأمین آب شرب و بهداشتی شهرها و مراکز جمعیتی استان تهران
10 خرداد 1399

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
موقعیت: شهرها و مراکز جمعیتي استان تهران
هدف از اجرای طرح: استان تهران به مرکزیت شهر تهران، وسعتی در حدود 12.981 کیلومتر مربّع دارد. جمعیت این استان طبق سرشماری سال ۱۳۹۵بالغ بر 13.267.000 نفر ساکن هستند.
با توجه به شرايط ويژه استان تهران با مركزيت جغرافيايي، سياسي و اداري كشور، تأمين آب مورد نياز اين استان، در دراز مدت از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين راستا تاكنون مطالعات مختلفي بصورت مجزا انجام پذيرفته و طرح‌هاي متعددي مطالعه و اجرا شده است كه بعضاً با اصول توسعه پايدار به‌دليل عدم يکپارچه‌نگري مغايرت دارند.
در طرح جامع آب استان تهران که بر اساس نیازهای استان تهران و به منظور یک‌پارچه‌سازی مطالعات شهرها و مراکز جمعیتی تا افق سال 1425 تعریف شده به برآورد جمعیت، پیش‌بینی توسعه جهات شهری، تعیین نیاز آبی شرب و بهداشتی، میزان منابع متعارف و غیر متعارف تأمین آب بصورت کمی و کیفی و برآورد میزان کسری منابع در سطح استان تهران پرداخته خواهد شد.
نتایج این مطالعات ضمن رفع موانع موجود مدیریت آب شرب و بهداشتی در سطح استان، توازن کمی و کیفی مصارف و منابع را براساس تخصیص‌های موجود ارائه می‌دهد و مدل تأمین آب شهرها و مراکز جمعیتی استان از منابع متعدد را ارائه می‌دهد. در این طرح سناریوهای مختلف بهره‌برداری از جمله در شرایط خشک‌سالی و بحران و شرایط اضطراری نیز بررسی شده و با جمع‌بندی چالش‌ها، حساسیت‌ها و تنش‌ها، راه‌کارهای مورد نیاز ارائه خواهد شد.