• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

خرید خدمات مشاور جهت تامین آب پایدار برای مجتمع معدنی مس جانجا

خرید خدمات مشاور جهت تامین آب پایدار برای مجتمع معدنی مس جانجا
15 دی 1402

کارفرما: شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا
موقعیت مکانی: بخش صابری، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان
هدف از پروژه :
انجام مطالعات و خدمات مهندسی جهت تامین پایدار سالانه 10 میلیون متر مکعب پساب، در مجتمع معدنی مس جانجا است.
سرفصل های خدمات مشاور شامل موارد ذیل می باشد:
- صحه‌گذاری و تایید گزارش تامین آب مس جانجا (مطالعات امکان‌سنجی)
- انجام طراحی تصفیه خانه فاضلاب،Tender Design ، تهیه اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما و مدیرطرح در فرآیند انتخاب پیمانکار EPC احداث تاسیسات تصفیه خانه تکمیلی
- انجام خدمات مهندسی، بررسی و تایید و تصویب مدارک و نقشه‌های مهندسی (Design Review) تهیه شده توسط پیمانکار احداث تاسیسات تصفیه‌خانه تکمیلی
- بررسی گزارشات تهیه شده گزینه‌یابی، انجام کلیه خدمات طراحی پایه و تفصیلی بر اساس گزینه منتخب، جهت ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی به آن و خط انتقال پساب از نقطه تحویل تا مجتمع معدنی مس جانجا
- تهیه اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما و مدیر طرح در فرآیند انتخاب پیمانکاران خط انتقال پساب از نقطه تحویل تا مجتمع معدنی مس جانجا
- انجام خدمات مشاوره جهت نظارت عالیه و ارائه خدمات مهندسی
- انجام خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی و انجام مهندسی کارگاهی
- انجام بازرسی و نظارت بر ساخت تجهیزات و تامین کالا