• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

حفاظت از رودخانه شیرین دره بجنورد

حفاظت از رودخانه شیرین دره بجنورد
15 اردیبهشت 1399

سیلاب‌های حادث شده در فروردین‌ماه 1398 محک خوبی برای میزان حفاظت رودخانه‌ها در مقابل نیروهای مخرب سیلاب بود. به‌طورمعمول جریان طبیعی رودخانه در موقع سیلاب همراه با میزانی از مواد ریزدانه و درشت‌دانه است کمک خواهد نمود تا از اثرات تخریبی جریان کاسته شود؛ اما با احداث سد، جریان خروجی از آن عاری از رسوبات ریزدانه و درشت‌دانه بوده و آب تقریباً صاف قدرت تخریبی بالاتری دارد. این موضوع همراه با وقوع جریان‌های بالاتر از حد سیلاب 25 ساله که به‌طور معمول کارهای مهندسی رودخانه بر اساس آن انجام می‌شود، باعث تخریب سواحل رودخانه و سازه‌های تقاطعی با آن خواهد شد. یکی از مکان‌هایی که از این قضیه مصون نمانده است، بخش‌هایی از رودخانه شیرین‌دره در پایین‌دست سدی با همین نام در شمال غرب شهر بجنورد است. متأسفانه با ساخت سد در شرایط بحرانی نیاز به آن خواهد بود تا جریانی بیشتر از جریان طبیعی رودخانه رهاسازی شود که با توجه به مهیا نبودن شرایط پایین‌دست این موضوع با وجود ریسک بالا برای سد انجام نمی‌شود. در سال گذشته اما با وقوع سیلاب‌های متعدد، به‌ناچار ظرفیتی در حدود 150 مترمکعب بر ثانیه از سد رهاسازی شد که منجر به تخریب دیواره رودخانه در محل قوس‌ها و تخریب بخشی از جاده دسترسی به سد و در قسمتی دیگر تخریب خط لوله انتقال آب شرب به شهر بجنورد گردید. شرکت مهندسین مشاور طوس‌آب با توجه به درخواست آب منطقه‌ای بجنورد، بازدیدی از محل نمود و با توجه به نوع تخریب در قسمت‌های مختلف، طرح مناسب مهندسی ارائه شد و هم‌اکنون نیز این طرح‌ها در حال اجراست و پیشرفتی در حدود 50 تا 90 درصدی در قسمت‌ها مختلف دارد. نکته حائز اهمیت در این خصوص که عامل تخریب فزاینده بوده است عدم تأمین عمق ریشه مناسب در پای رودخانه برای عمق فرسایش رودخانه بوده که در این طرح‌ها به‌خوبی رعایت شده است.