• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

جلسه بررسی پیشنهاد مرحله اول مناقصه فاضلاب روستایی منطقه یک کشور با حضور چهار گروه مشارکت

جلسه بررسی پیشنهاد مرحله اول مناقصه فاضلاب روستایی منطقه یک کشور با حضور چهار گروه مشارکت
20 اردیبهشت 1395

در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت ماه ، چهار جلسه پیاپی با پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه پروژه فاضلاب روستایی با حضور مدیریت طرح (pmc) در محل دفتر مرکزی شرکت مهندسی مشاور طوس آب برگزار گردید.

پیمانکاران شرکت کننده در روز شنبه 18 اردیبهشت ماه مشارکت های (مهاب قدس، ساب نیرو، CGGC چین) و (زلال ایران،ژرف کار جم) و در روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه شرکت Alke ترکیه و مشارکت (صنعت زمان، Farrinترکیه) بودند.

در این جلسات آقای مهندس سلیمی به عنوان مدیر پروژه از طرف شرکت طوس آب، در جمع حضور یافته و نسبت به توضیح در خصوص اسناد و شفاف سازی خواسته های کارفرمایی اقدام نمود. همچنین آقای مهندس معماری مدیر عامل شرکت پایدار پویش مبین (pmc طرح) به همراه تیم کاری خود نیز در جلسه حضور داشت. جلسات با پرسش و پاسخ های میان تیم فنی- قراردادی شرکت طوس آب و پیمانکاران شرکت کننده و نهایتاً تهیه صورتجلسه مورد تائید هر دو طرف به پایان رسید.