• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تکمیل و تحویل مطالعات پروژه سد ماستارا

تکمیل و تحویل مطالعات پروژه سد ماستارا
15 مرداد 1397

مطالعات مرحله اول سد مخزنی Selave Mastara با هدف تنظیم جریان ورودی رودخانه Selave Mastara و همچنین آب منتقل شده از سد آخوریان به مخزن این سد توسط واحد اجرایی بخش آب جمهوری ارمنستان در دستور کار قرار گرفت.
بهبود آبیاری 3794 هکتار از اراضی پایین دست و تأمین آب برای 590 هکتار از اراضی که در حال حاضر زیر کشت نیستند از جمله اهداف این سد می باشد. مطالعات این سد در تابستان سال 96 به شرکت مهندسی مشاور طوس آب واگذار و در پایان سال 96 به اتمام رسید. 
این طرح در50 کیلومتری غرب ایروان (پایتخت ارمنستان) واقع شده است. این سد از نوع سنگریزه‌ای با رویه ژئوممبراین ، با ارتفاع 30 متر از پی، طول تاج 968 متر و حجم 8/6 میلیون مترمکعب طراحی شده است.