• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تمدید گواهی تأیید صلاحیت ایمنی

تمدید گواهی تأیید صلاحیت ایمنی
1 آذر 1399

پیرو الحاقیه بند "ج" ماده 12 برگزاری مناقصات مصوبه هیئت وزیران، کلیه مناقصه‌گران ملزم به ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی می‌باشند، لذا در همین راستا شرکت مهندسی مشاور طوس آب در سال  1397 موفق به دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی گردید. با توجه به اعتبار 2 ساله گواهینامه مذکور دفتر HSE از فرودین 1399 نسبت به تمدید گواهینامه مذکور شرکت اقدام نمود. از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته جهت تمدید گواهینامه مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. معرفی کارشناسان متخصص در حوزه HSE
2. اخذ گواهینامه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی 
3. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
4. ارسال صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
5. ارائه مستندات آموزش کلیه پرسنل مطابق لیست بیمه
6. ارسال گزارشات فصلی به اداره کار استان پروژه مربوطه
7. بازدید بازرسان اداره کار هر استان از پروژه‌های فعال
8. صدور تأییدیه از سوی بازرسین اداره کار
پس از مراجعات و پیگیری‌های متعدد به اداره کار استان خراسان رضوی از سوی دفتر HSE و ارائه مستندات فوق سرانجام در آبان ماه 1399 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی شرکت مهندسی مشاور طوس آب با موفقیت تمدید و اخذ گردید. از مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته پس از تمدید و اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی دفتر HSE بصورت مستقل، می‌توان به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهانه با دستور مدیریت محترم عامل شرکت طوس آب و با مدیریت دفتر HSE و با حضور مدیران ارشد شرکت و کارشناسان HSE در جهت پیشبرد اهداف حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت اشاره نمود. نخستین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در 30 مهرماه تشکیل و صورتجلسات به اداره کار و مرکز بهداشت استان خراسان ارسال گردید.