• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تقدیر نامه مدیر امور اجرایی طرح های آب شهری شرکت آب و فاضلاب مشهد از شرکت طوس آب

تقدیر نامه مدیر امور اجرایی طرح های آب شهری شرکت آب و فاضلاب مشهد از شرکت طوس آب
3 خرداد 1395

در تاریخ 29  اردیبهشت ماه 1395 جناب آقای مهندس مهدی حاجی آبادی مدیر محترم امور اجرایی طرح های  آب شهری طی  نامه ای خطاب به شرکت طوس آب از نوآوری ارائه شده توسط مدیر پروژه (آقای علی کدخدایی) در خصوص کانالهای زهکش مخزن بیست هزار مترمکعبی پهنهC و استفاده از لوله های GRP مستعمل موجود در انبار با قابلیت ارسال دستگاه ویدیو متری به زیر مخزن در محل درزهای اجرایی و انبساط جهت تعیین محل دقیق نشت آب در کف مخزن تقدیر نموده است.