• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

برگزاری همـایش علمی و پژوهشی در استـان کهگیلویه و بویـر احمد

برگزاری همـایش علمی و پژوهشی در استـان کهگیلویه و بویـر احمد
28 آذر 1397

همزمان با هفته پژوهش در تاریخ 28 آذر 1397 در محل دانشگاه یاسوج با مدیریت اجرایی و هماهنگی روابط عمومی شرکت مهندسی مشاور طوس آب، همایش مشترک علمی-پژوهشی شرکت مهندسی مشاور طوس آب و شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشگاه یاسوج، با موضوع "کیفیت منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب‌های تصفیه شده، برگزار گردید. 
با توجه به اهداف علمی همایش سخنرانان به تبیین موضوعات مربوطه پرداختند علاوه بر این آقای دکتر عریان رئیس دانشگاه یاسوج، آقای مهندس داوودی مهر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان و آقای دکتر بخشوده رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز نیز در راستای اهداف همایش سخنرانی نمودند.  
شایان ذکر است در این همایش دو نفر از کارشناسان شرکت مهندسی مشاور طوس آب به ارائه دو مقاله در حوزه " بررسی و شناسایی کیفیت منابع آب و منابع آلاینده" و " استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده" پرداختند.
در مقاله ای که توسط خانم مهندس طالقانی ارائه گردید فاضلاب‌های تصفیه شده از دو منظر تهدید و فرصت برای جوامع بشری بررسی و در خاتمه با توجه به حجم فاضلاب تصفیه شده موجود و قابل پیش بینی تا سال 1415 در این استان اولویت استفاده از فاضلاب تصفیه شده در این استان در رتبه اول به تامین آب مورد نیاز برای صنایع موجود، توسعه صنعت و در رتبه دوم به آبیاری اراضی موجود کشاورزی با تغییر الگوی کشت تعلق گرفت.    
در مقاله‌ای دیگر از کارشناسان شرکت طوس آب که توسط آقای مهنـدس بهـزدای فر ارائه گـردید نیز با توجه به مطالعـات منـابع آب استان و طرح-‌ریزی برنامه پایش و نمونه برداری انجام شده، کیفیت این منابع از لحاظ شاخص IRWQI برای سد کوثر، آبهای زیرزمینی و سطحی به ترتیب نسبتاً خوب، متوسط تا نسبتاً خوب و نسبتاً بد تا متوسط ارزیابی گردید. همچنین از منظر مدل آسیب‌پذیری سفره آب‌زیرزمینی(DRASTIC) برای آبخوان امام زاده جعفر، آسیب پذیری این آبخوان از بدون خطر تا خطر آلودگی کم اعلام گردید. در نهایت برای افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های امام زاده جعفر، چرام و باشت به طور جدی تذکر داده شد و در این راستا ممنوعیت توسعه بهره برداری از محدوده مطالعاتی امام زاده جعفر پیشنهاد گردید.