• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازنگری مطالعات طرح و تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت به انضمام انجام مطالعات ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب

بازنگری مطالعات طرح و تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت به انضمام انجام مطالعات ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب
20 آذر 1400

نام کارفرما :  شرکت آب و فاضلاب استان یزد
موقعیت مکانی طرح :  شهر تفت- استان یزد
شرح پروژه :  مطالعات اولیه طرح فاضلاب شهر تفت در اواخر دهه 70 هجری شمسی برای نيازهای سال 1410 انجام گرفته است و بخشی از مصوبات این طرح اجرا شده و بخشی نيز در حال اجرا می‌باشد. با توجه به تغییرات به وجود آمده در میزان جمعیت، تراکم، محدوده شهر، تغییر ضوابط فنی و استانداردهای مربوطه نسبت به زمان انجام مطالعات پیشین (بازنگری نشریه 118-3 و 163 و ابلاغ بخشنامه اصلاح الگوی مصرف) و...، بازنگری مبانی طرح و مطالعات مرحله اول و به روزرسانی این مبانی برای سال افق طرح جدید (1430 یا 1435) و هم‌چنین ارتقاء و یا توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب موجود شهر تفت بر اساس مبانی به‌روزشده برای این شهر ضروری است. با عنایت به این موضوع، اهم خدمات این مشاور در زمینه بازنگری مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب شهر تفت به شرح زیر است:
1- تعیین و نهائی نمودن محدوده طرح مطالعاتی با همکاری کارفرما، برآورد جمعیت، تراکم نواحی و منطقه‌های تحت پوشش تا سال افق طرح، تعیین سرانه و مقدار فاضلاب و سایر مبانی کمی و کیفی لازم برای تأسیسات فاضلاب.
2- مدل نمودن شبکه و تأسیسات اصلی و انتقال فاضلاب اجراشده و طرح و مشخص نمودن بخش‌هایی از شبکه فاضلاب که می‌تواند در آینده با مشکل روبرو گردد.
3- ارائه طرح و آرایش شبکه جدید خطوط اصلی (به تفکیک مناطق اجرا شده و مناطق دارای طرح یا بدون طرح) (فقط طرح پایه خطوط اصلی)
4- امکان‌سنجی تمرکززدایی در موقعیت تصفیه خانه فاضلاب.
5- تهیه تاریخچه از روند مطالعات قبلی و پیشرفت طرح فاضلاب و درج نتایج مطالعات بازنگری و تغییرات طرح در گزارش.
6- انجام مطالعات مربوط به ارتقاء تصفیه‌خانه اضطراری در حال بهره‌برداری و ارائه طرح مربوط.
7- انجام مطالعات پایه توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب تفت (مبانی طراحی، کاربری پساب، استاندارد خروجی، مدولاسیون، فرآیند) و ارائه طرح مربوط.