• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازدید وزیر محترم نیرو از طـرح آبرسـانی به شهرهـا و روستـا های نوار مـرزی استـان گلستـان

بازدید وزیر محترم نیرو از طـرح آبرسـانی به شهرهـا و روستـا های نوار مـرزی استـان گلستـان
18 اسفند 1397

در تاریخ 97/10/24 با حضور وزیر محترم نیرو آقای دکتر اردکانیان و نیز حضور مسئولین لشکری و کشوری به همراه نمایندگان شرکت مهندسی مشاور طوس آب، مدیر عامل محترم آقای دکتر سعید نی ریزی و آقایان مهندس الیاسی و ابوطالبی، اولویت اول طرح آبرسانی بر شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان آغاز گردید.
آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان، تأمین نیاز آبی شهرهای گنبد، مینودشت، مراوه تپه، و حدود 130 روستای واقع در نوار مرزی استان گلستان در سال افق طرح (سال 1415) می باشد. طرح مذکور شامل دو بخش طرح تامین آب اضطراری (سال 1390 تا 1395) و طرح بلند مدت (سال افق 1415) میباشد .
الف- طرح اضطراری (فازیک): استفاده از منابع آب زیرزمینی در منطقه مینودشت به منظور تامین 335 لیتر بر ثانیه تا سال 1395.
ب- طرح بلند مدت (فاز دو): استفاده از آب سد نرماب به مقدار 1078 لیتر بر ثانیه (34 میلیون متر مکعب در سال) برای افق طرح با هدف کاهش سهم آب های زیرزمینی در محدوده طرح.
به منظور تأمین مالی هزینه های بخشی از طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي نوار مرزي استان گلستان، مجوز استفاده از آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/06/20 اخذ و مطابق آن مناقصات لازم برگزار گردید. 
لازم به ذکر است که بخش مذکور طرح (که هزینه ­های آن بر اساس مفاد آئین ­نامه ماده 56 قابل تأمین خواهد بود) شامل 3 اولویت میباشد :
-1 اولویت اول آبرسانی از سد نرماب به شهرها و روستاهای مینودشت و گنبد
-2 اولویت دوم آبرسانی به روستاهای واقع در فجر 1
-3 اولویت سوم آبرسانی به روستاهای واقع در فجر 3 می باشد