بازدید از طرح مجتمع آبرسانی روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار

بازدید از طرح مجتمع آبرسانی روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار
20 مرداد 1400

در تاریخ 20 مرداد 1400 بازدید از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های خطوط انتقال جهت تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و پرداخت مطالبات به پیمانکاران توسط معاون عمران استانداری آقای مهندس بیجار و فرماندار شهرستان دشتیاری آقای مهندس عفتی و هیئت همراه از طرح مجتمع آبرسانی به روستاهای تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار صورت پذیرفت.
پس از بررسی مشکلات، بیان شد در صورت تکمیل پروژه خطوط انتقال در قسمت زیرمجموعه مخزن صفرزهی تا دلگانها، روستاها در این محورها به شبکه جدید متصل خواهند شد و مدیر امور آب و فاضلاب چابهار آقای دکتر آقایی فرمودند در صورت اجرای خط انتقال در انتهای معلم آباد تا اول دلگانها تعداد 11 روستا در مجتمع دلگانها با جمعیت حدود 1900 نفر از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند گردید.