بازدید از طرح آبرسانی نوار مرزی استان گلستان

بازدید از طرح آبرسانی نوار مرزی استان گلستان
27 شهریور 1400

در تاریخ 27 شهریور 1400 «مدیرعامل آبفای کشور آقای مهندس جانباز»، «مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان آقای مهندس حسینی»، «مدیرعامل آبفای گلستان آقای مهندس هرمزی»، «نماینده محترم مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر آریانپور» به همراه معاونت‌ها و مدیران سازمان‌های فوق از سد نرماب و طرح آبرسانی به نوار مرزی استان گلستان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که با هدف آبرسانی به روستاها و شهرهای نوار مرزی استان گستان از سد نرماب بعمل آمد، عمده مشکلات کم آبی و بی آبی منطقه بررسی گردید که در نهایت مقرر شد در فاز اول آبرسانی به شهر مینودشت با اولویت مورد توجه قرار گیرد که جهت برآورد این منظور جناب آقای مهندس جانباز قول مساعدت در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز آن را داده‌اند.