• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

اولین جلسه کمیته بین المللی مشاوره علمی کنفرانس پیوندهای درسدن در سال 2017

اولین جلسه کمیته بین المللی مشاوره علمی کنفرانس پیوندهای درسدن در سال 2017
21 فروردین 1395

پس از موفقیت اولین کنفرانس پیوندهای درسدن (DNC) در ماه مارس سال 2015، برگزاری دومین دو سالانه DNC برای ماه می 2017 برنامه ریزی شده است. DNC 2015، در زیر چتر "تغییر جهانی، اهداف توسعه پایدار و رویکرد کل نگر"، بر چالش های ناشی از جنبه های مختلف تغییر جهانی (تغییر آب و هوا، شهرنشینی، رشد جمعیت) در مدیریت منابع محیط زیست و چگونگی کمک رویکرد کل نگر برای مقابله با آنها متمرکز شده بود.

DNC 2017، دانشمندان، مجریان، تصمیم گیرندگان و مدیران منابع محیط زیستی از سراسر جهان را تحت موضوع "اهداف توسعه پایدار و رویکرد کل نگر: استراتژی­های نظارت و پیاده سازی" گرد هم می­ آورد.

دکتر نی­ ریزی با توجه به تخصص و تجربیات ارزنده­ شان در ارتباط با رویکردهای پایدار مدیریت منابع محیط زیست برای عضویت در کمیته بین ­المللی مشاوره علمی این کنفرانس دعوت شدند. اولین جلسه این کمیته در تاریخ 7 آوریل 2016 به صورت مجازی برگزار گردید و دکتر نی­ ریزی به عنوان رییس کمیسیون بین­ المللی آبیاری و زهکشی در این جلسه شرکت داشتند دستور کار این جلسه به قرار زیر بود:

1-    انتخاب رؤسای کمیته

2-    بحث و نهایی نمودن برنامه کنفرانس 2017

3-    توسعه و اولویت بندی لیست سخنرانان کلیدی

       4- بحث در مورد برنامه کار بعدی کمیته بین­ المللی مشاوره علمی