• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

انجام خدمات نمونه¬برداری و آنالیز کیفی آب رودخانه¬های ورودی سد نرماب استان گلستان

انجام خدمات نمونه¬برداری و آنالیز کیفی آب رودخانه¬های ورودی سد نرماب استان گلستان
11 اردیبهشت 1402

کارفرما: شركت آب منطقه­ای استان گلستان
آزمایشگاه : شرکت مهندسی مشاور طوس آب
موضوع قرارداد: انجام خدمات نمونه­برداری و آنالیز کیفی آب رودخانه­های ورودی سد نرماب استان گلستان
موقعیت پروژه : استان گلستان – مینودشت رودخانه های جنگل ده پایین و بالا و رودخانه چهل چای – آزادشهر رودخانه خرمارود
شرح خدمات پروژه : شرح خدمات مهندس مشاور جهت انجام خدمات نمونه­برداری و آنالیز کیفی آب رودخانه­های ورودی سد نرماب استان گلستان ، به شرح ذیل می باشد.
1-عملیات نمونه‌برداری و آزمایشات صحرائی :
نمونه برداری از رودخانه های جنگل ده بالا، جنگل ده پایین ، چهل چای و خرمارود جهت انجام آزمایش های موضوع قرارداد و همچنین سنجش پارامترهای صحرایی از قبیل دمای هوا، دمای آب، دبی، کدورت، EC، PH و DO در زمان نمونه برداری با استفاده از دستگاه های پرتابل کالیبره شده  
2-انجام آزمایشات در محل آزمایشگاه­های مهندس مشاور.
نمونه‌های آب پس از برداشت در اسرع وقت به آزمایشگاه­های ذیربط مهندس مشاور منتقل‌ و مطابق با آخرین ویرایش دستور‌العمل "Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater" آزمایشات موردنظر انجام می‌پذیرد.
3- اعلام نتایج پس از هر مرحله نمونه­برداری مطابق با جدول زمان­بندی.
4- بهینه کردن توالی و تعداد نمونه‌برداری در دوره انجام آزمایشات