• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

انجام خدمات نقشه‌برداری در سطح استان آذربایجان شرقی

انجام خدمات نقشه‌برداری در سطح استان آذربایجان شرقی
20 آذر 1396

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
مدت قرارداد: 36 ماه
شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف گسترش حوزه فعالیت خود با شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص جمع‌آوری، محاسبه و آنالیز اطلاعات در محدوده تحت مسئولیت شرکت مذکور در حال همکاری می باشد. 
این همکاری شامل فعالیت‌های ذیل خواهد بود :
• تهیه نقشه توپوگرافی به روش مستقیم زمینی به‌صورت باندی یا بلوکی
• تهیه نقشه چون ساخت و یکپارچه‌سازی نقشه‌های موجود 
• تهیه نقشه حد نگاری
• تهیه پروفیل طولی و پلان به عرض تا 60 متر
• تهیه موقعیت دقیق نقاط با گیرنده‌های 
• ایجاد بنچ مارک و پیاده کردن مختصات نقاط
• محاسبه احجام