• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

ارزيابي شاخص هاي خشكسالي در پيش بيني خشکسالي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي رگرسيوني - سومین کنفرانس بین المللی " آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک " – فرانسه -سال1390

ارزيابي شاخص هاي خشكسالي در پيش بيني خشکسالي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي رگرسيوني - سومین کنفرانس بین المللی " آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک " – فرانسه
 • ارائه دهنده:کيارش باقرزاده چهره ، هادي تشكري بهشتي
 • سال:1390/01/01
 • دانلود مقاله